Shadows of LA

Session 5

"I have no memory of this place..."

Nota wydawcy: niniejsza historia ze względu na brak zadowalających źródeł pisemnych musiała zostać znacznie skrócona i uogólniona. Za powstałe niedogodności przepraszamy. Można uzupełniać sprawozdanie o brakujące wątki i szczegóły, za co redakcja będzie niezmiernie wdzięczna.

Jaden zawiózł grupę runnerów do sporej posiadłości na przedmieściach LA. Wyjaśnił również całą historię: okazało się, że w dniu strzelaniny przejeżdżał akurat obok magazynu Telestrianów i tam zobaczył ranną Novę. Zabrał ją do swojego domu, żeby doszła do siebie. Lekarze, badający Novę, stwierdzili całkowite zniszczenie datajacka. Nasi bohaterowie nie zdawali sobie jednak w pełni sprawy z konsekwencji tego faktu….dopóki nie spotkali się sam na sam z Novą.

Jaden, by zapewnić kobiecie spokój, zamknął ją w klatce Faradaya, uniemożliwiając Novie kontakt ze światem zewnętrznym. Stąd brak jakiejkolwiek reakcji na wiadomości przysyłane na commlink. Poza tym kolejnym ważnym czynnikiem, był fakt, iż Nova straciła pamięć. Nie pamiętała nikogo i niczego.

Ciąg dalszy w przygotowaniu.

Comments

hangeyes ymzymska

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.